INFORMACJA PRACY PARKU  
 
            Park Skoczlanida 
   Park czynny od  12:00 do 19:00 
       osoby dorosłe bezpłatnie 
 
                 Restauracja
          od 12:00 do 19 :00